Mide İlaçları (Mide koruyucu ilaçlar)

mide ilaçları

Proton pompa İnhibitörleri (Mide koruyucu olarak bilinen ilaçlar)

Proton pompası inhibitörleri, eğer bilimsel isimlerini sayarsak; omeprazol, Lansprozol, pantoprozol, rapeprozol, ve esomeprozol. Bunlar bugün için mide asidini engellemedeki altın standartlardaki ilaçlarımızdır. Reflüye yol açan en önemli nedende mide asidinin yukarı kaçması olduğu için yine bu ilaçlar tedavide başarı ile kullanılabilmektedir. İlaçların başarısı Türkiye çalışmalarında yüzde seksen beşe yakındır, fakat şunun da hatırlanması gerekir ki ilaçlar kesildikten sonra hastaların yüzde seksene yakınının yakınmaları tekrar ortaya çıkacaktır bu nedenle ilaçları suçlamamak gerekir bu hastalığın doğasında olan bir durumdur. Bu ilaçlar kesildikten sonra proton pompası inhibitörleri yüzde seksen hasta altı ay içerisinde tekrar semptomlarla yani yakınmalara karşılaşacaktır.

Proton pompa inhibitörleri artık günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı ilaçlar çok yaygın olarak kullanılmakta. Ancak tatbikî ilaç olduğu için bunlarında çok ciddi yan etkileri olmasa da bir kısım yan etkileri mevcuttur. Bizde reflü hastalığı kronik, müzmin bir hastalık olduğu için hastaların yüzde 80-85’inde sürekli kullanmak gerekebilecektir yüzden biz öncelikle ilk defa tedavi alan hastalara 8-12 hafta süreyle bu ilaçları veriyoruz. Ondan sonra ilaçları kesip gözlüyoruz. Eğer nüks etmezse zaten bunlarda bir daha nüks ederse belli biz zaman sonra aynı tedavi başlanabilir. Fakat yüzde 80-90 hasta müzmin olduğu için bunlarda ömür boyu ilaç kullanmak gerekecektir.( Reflü hastalığında)

Bu ömür boyu ilaç kullanmak ise şu şekilde öneriliyor. En etkin, en düşük dozda kullanmak gerekiyor.

Yani bir ilacın 30 mg var ve 15 mg varsa idame tedavisinde yani süreğen tedavide 15 mg hastaya yetiyorsa 15 mg tedavi vermek gerekiyor. Bazı hastalar günaşırı alınca yettiğini söylüyorlar.

O zaman bunda da günaşırı veya 3 günde bir yetiyorsa 3 günde bir almalarını tavsiye ediyoruz bunun dışında bir grup hastada var  hastanın ihtiyacı olduğunda bu ilaçları alma şeklinde tedaviler var. İlk baştaki bu 8-12 haftalık ilacın tedavi şeklinde aldıktan sonraki dönemde tabi bunlar geçerli hastalar sürekli almaları gerekebiliyor

Proton pompası inhibitörleride diğer bütün ilaçlar gibi yan etkileri vardır. Bu yan etkiler çok tehlikelimidir? Ya da hayatı tehdit edicimidir?

Cevap bugün ki bilgilerle kesinlikle hayır. Bunlarda kemiklerde bir zayıflama görülebilir, zatürre sıklığında bir artış gözlenebilir. Karaciğer sirozu bulunup da karnında sıvı toplanmış hastalarda bir takım riskleri olabilir vs. Ama bugün için kabul edilen karaciğer hastalığını dışlarsak diğer durumlarda hastanın ilaçlarını kesmesi değil de örneğin kemikte zayıflık görülüyorsa osteoporoz. Osteoporozunun tedavi edilmesi önerilmektedir. İlacının kesilmesi değil. Yine bugün ki bilgilere göre bu ilaçların kanser yaptığına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır