Helikobacter Pylori (Mide Mikrobu)

helikobacter pylori-mide mikrobu

Helikobakter pylori, midede yerleşen bir bakteridir. Kronik gastritin, mide ülserinin ve onikiparmak bağırsağı ülserinin ana sebeplerinden bir tanesidir. Ülkemizde görülme sıklığı yüzde yetmişler ve üzerindedir.

Her helikobakter pylori olan hastayı tedavi etmeli miyiz?

Buna hayır diye cevap verebiliriz.

Helikobakter pylori,

Ailesinde mide kanseri hikayesi olanların ya da

Uzun sürekli aspirin kullanacak olan hastaların ya da

Mide biyopsisinde Atrofik gastrit, İntestinal metaplazi  çıkan hastalar

Mide Lenfoması (maltoma) tespit edilenler

Daha önceden mide ameliyatı geçirmiş olan hastaların tedavi edilmesi gerektiğini biliyoruz.

 Helikobakter pylori tedavisinde mide asidini baskılayıcı ilaçlar ve antibiyotikleri, bir protokol, yani hepsini birlikte vermekteyiz. Bu ilaçları, iki antibiyotik ve iki tane mide ilacının birlikte kullanılması şarttır. Tedavi süresi on dört gün olmaktadır. Daha sonra lüzum olması halinde mide ilacı devam ettirilebilir.

Helikobacter pylori nedir

h.pylori

Endoskopi biyopsi sonuçları yorumları-1

Eritamatöz (antral) gastrit

eritematöz antral gastrit

Resimde görüldüğü gibi, eritematöz gastrit örneğinde, eritemli (kırmızı bantlar şeklinde) görülmektedir. Genellikle mide (koruyucu) ilaçlara rağmen geçmeyen mide ağrıları, şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, kusma gibi yakınması olan hastalarda görülür. Bu görünümlerine rağmen hastaların yakınmalarının esas nedeni bu değildir. Çünkü bu hastalara verilen ilaçlar ile yakınmalar ,ancak %10-15 hastada geçer. Bunun için bu yakınmaların tedavisi için ilgili bölümü ( Dispepsi) okuyunuz.

mide ağrısı

Endoskopi sonucunda eritematöz gastrit tanısı alan hastanın patolojik tetkikinde 3 önemli şeye de dikkat ederiz:

1-İntestinal Metaplazi (İM). pozitif veya negatif olarak raporlanabildiği gibi, Tiplerini de belirtebilir (Tip.I,Tip.II,Tip.III gibi). (ilgili bölümü okuyunuz.)

2-Atrofi : Pozitif veya negatif olarak raporlanabilir. (ilgili bölümü okuyunuz)

3-Helkobacter PYlori (mide mikrobu) :(+,-) veya şiddetini göstermek için (+,++,++,+++) olarak da gösterilebilir. (ilgili bölümü okuyunuz.

Eritematöz gastritin geleceği için yukarıdaki 3 değişkenin durumuna göre davranırız. Bunlar ASLA kanser göstergesi değildir. Pratik çalışmalarımızda çok örneklerini gördük ( en azından suiistimal edilmemesi gerek).Helikobacter pylori varsa genellikle atrofi ve İM neden olabilir. Bunların çoğunluğu uygun tedaviyle geçer.(ilgili bölümü okuyunuz)