Atrofik Gastrit nedir?

Atrofi, hücre içeriğinin kaybı ve hücrenin boyutlarında azalma olmasıdır. Atrofik gastrit ise midenin iç yüzünü döşeyen mukoza tabakasının burada bulunan epitel hücrelerinin ve salgı bezlerinin kaybı ile sonuçlanan kronik iltihabıdır. Atrofik gastritli midelerde mide mukozasında barsak tipi dokular oluşmaya başlar ki bu durum intestinal metaplazi olarak adlandırılır. Midede asit salgılayan hücrelerin azalmasına bağlı olarak mide suyunun asiditesi azalır ve besinlerin sindirimi zorlaşır. Ayrıca B12 vitamini ve demir emilimi de bozulur ve uzun dönemde bu maddelerin eksikliğine nedeniyle kansızlık (anemi) ( megaloblastik anemi, pernisiyöz anemi) gelişir.

Atrofik gastrite neler sebep olur?

En sık görülen sebepleri otoimmünite (savunma sisteminin bozularak organizmanın kendi kendine zarar vermesi) ve helikobakter pilori isimli bakterinin yol açtığı kronik enfeksiyondur. Daha nadir olarak kronik alkalen reflü gastritinde (mideye safra kaçması) ve parsiyel mide rezeksiyonlarından sonra  (midenin bir bölümünün alındığı ameliyat türü) kalan midede atrofik gastrit gelişebilir. Tip-A gastrit veya otoimmun gastrit olarak da adlandırılan atrofik gastrit tipinde atrofi midenin korpus (gövde) ve fundus (kubbe) olarak adlandırılan üst kısımlarında ortaya çıkar. Asit salgılayan hücrelerin kaybına bağlı olarak mide suyunun asiditesi azalır. Mide asidinin azalması midenin antrum olarak adlandırılan alt kısımlarındaki bölümde olursa kronik  antral gastrit denir.Antrumdaki hücrelerden ‘gastrin’ adlı hormonun salgılanmasını artırır ve bu nedenle bu hastalarda kanda gastrin seviyesi yüksek bulunur.

Kronik helikobakter pilori enfeksiyonuna bağlı atrofik gastritte ise atrofi midenin antrum olarak adlandırılan alt kısımlarında daha belirgindir. Midenin bu bölgesinde midedeki asit salgılanmasını artıran ‘gastrin’ adlı hormonu salgılayan hücrelerin kaybına bağlı olarak midenin asit sekresyonu azalır. Bu türde serum gastrin düzeyi ise genellikle normal bulunur.

Klinik bulgular

– Atrofik gastritli hastaların büyük bir kısmında belirgin bir yakınma yoktur. Bazı hastalarda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilirse de bu belirtiler sadece bu hastalığa özgül olmayıp başka mide rahatsızlıklarında da görülebilir.

– Üst karın bölgesinde rahatsızlık hissi, erken doyma, yemeklerden sonra midede dolgunluk ve hazımsızlık hissi.

-İştahsızlık, kilo kaybı, bulantı

-B12 vitaminin ve/veya demir eksikliğine bağlı ortaya çıkan kansızlık (anemi) ve bunun yol açtığı halsizlik, çarpıntı, el ve ayaklarda uyuşma vb. belirtiler.

-Birlikte bulunabilecek tiroidit (Hashimato tiroiditi) , tip-1 diabet, Addison hastalığı ve Sjögren sendromu gibi diğer otoimmun hastalıklara bağlı belirtiler [Örneğin; tiroid bezinin iltihabı olan ‘tiroidit’ te tiroid hormonu yetersizliğine bağlı belirtilerin bulunması (Tirogastrik hastalık), Sjögren sendromında tükürük bezlerinin yetersiz salgı yapmasına bağlı ağız kuruluğu vb.].

Tedavi ve takip

Bir midede atrofik gastrit geliştiğinde artık geri dönüş söz konusu değildir. Atrofik gastritli midelerde mide kanseri gelişme riski normal topluma göre artmış olduğundan bu hastalar belirli aralıklarla endoskopi yapılarak takip edilmelidir. Ailesinde mide kanseri bulunan hastalarda daha titiz davranılmalıdır. Midede helikobakter pilori enfeksiyonu saptanırsa tedavi edilir. Mide asidi aşırı derecede azalmış hastalarda görülebilecek hazımsızlık vb. yakınmaların azaltılmasında yemek sırasında limonata ve gazoz gibi asitli içeceklerin tüketilmesi fayda sağlayabilir.

mide şikayetleri

Kronik gastrit

Kronik (müzmin) gastrit midenin iç yüzeyini döşeyen ve mukoza olarak adlandırılan ince doku tabakasının uzun süreli iltihabıdır. Kronik gastrit, mukoza hücrelerinde (epitel hücreleri) zamanla çeşitli değişikliklere neden olabilir. Endoskopik olarak normal görülen midelerin büyük bir çoğunluğunda doku örneği alınarak mikroskop altında incelendiğinde (biyopsi) kronik gastrit izlenir.

Endoskopi biyopsi sonuçları yorumları-1

Eritamatöz (antral) gastrit

eritematöz antral gastrit

Resimde görüldüğü gibi, eritematöz gastrit örneğinde, eritemli (kırmızı bantlar şeklinde) görülmektedir. Genellikle mide (koruyucu) ilaçlara rağmen geçmeyen mide ağrıları, şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, kusma gibi yakınması olan hastalarda görülür. Bu görünümlerine rağmen hastaların yakınmalarının esas nedeni bu değildir. Çünkü bu hastalara verilen ilaçlar ile yakınmalar ,ancak %10-15 hastada geçer. Bunun için bu yakınmaların tedavisi için ilgili bölümü ( Dispepsi) okuyunuz.

mide ağrısı

Endoskopi sonucunda eritematöz gastrit tanısı alan hastanın patolojik tetkikinde 3 önemli şeye de dikkat ederiz:

1-İntestinal Metaplazi (İM). pozitif veya negatif olarak raporlanabildiği gibi, Tiplerini de belirtebilir (Tip.I,Tip.II,Tip.III gibi). (ilgili bölümü okuyunuz.)

2-Atrofi : Pozitif veya negatif olarak raporlanabilir. (ilgili bölümü okuyunuz)

3-Helkobacter PYlori (mide mikrobu) :(+,-) veya şiddetini göstermek için (+,++,++,+++) olarak da gösterilebilir. (ilgili bölümü okuyunuz.

Eritematöz gastritin geleceği için yukarıdaki 3 değişkenin durumuna göre davranırız. Bunlar ASLA kanser göstergesi değildir. Pratik çalışmalarımızda çok örneklerini gördük ( en azından suiistimal edilmemesi gerek).Helikobacter pylori varsa genellikle atrofi ve İM neden olabilir. Bunların çoğunluğu uygun tedaviyle geçer.(ilgili bölümü okuyunuz)